Home
Red Vulva is momenteel bezig met een inzamelingsactie. Steun ons hier!

Meedoen bij Stiching Red Vulva

Stichting Red Vulva is een organisatie die alle belangen op het gebied van vulvaire aandoeningen wil behartigen.

Waarom meedoen?

Dit is nodig omdat er nog steeds te weinig bekend is over vulvaire aandoeningen en de behandeling daarvan, er is expertise nodig en die hebben wij. Mede dankzij onze actieve medisch adviesraad kunnen wij dit realiseren. Wij willen een fondsenwervende organisatie zijn, waardoor wij grote campagnes en projecten kunnen draaien, waardoor er awareness, erkenning en herkenning ontstaat op het gebied van vulvaire aandoeningen.

Wij behartigen de belangen al voor:

Lichen sclerosus is een chronische, inflammatoire, niet-infectieuze ziekte van de huid, die overal op de huid kan voorkomen, met als voorkeur de anogenitale huid.
LS is een aandoening waar je niet makkelijk over spreekt. Daardoor zit de aandoening in de taboesfeer! Waardoor patiënten vaak laat naar een arts gaan en behandeling soms laat gestart wordt.
Doel van de stichting is om zoveel mogelijk patiënten met Lichen Sclerosus te bereiken.
Te informeren over het ziektebeeld en te voorzien in lotgenotencontact.

Voor Patiëntenverenigingen

WIlt u dat wij ook uw belangen behartigen? Of wilt u meer informatie? Stuur dan een mail naar:

voorzitterstichting@redvulva.nl