Links

Websites met goede informatie

De Nederlandse Vereniging voor Vulva Pathologie (NVvVP) is in 2009 opgericht, vanuit de overtuiging dat het belangrijk is om de zorg voor vrouwen met vulvaire klachten te optimaliseren. Een belangrijke stap hierbij was de oprichting van vulvapoli's, inmiddels verspreid over heel Nederland. Hier vindt u veel informatie over vulvaire aandoeningen.

De Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie is de beroepsvereniging voor dermatologen. Daar kunt u op aandoening zoeken.

De Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) is de wetenschappelijke beroepsvereniging voor gynaecologen. Bij kwaliteitsdocumenten vindt u o.a. de richtlijnen.

De Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie. Zij heeft tot doel het bevorderen van de kwaliteit van de seksuologie en het behartigen van de belangen van haar leden.

Een deskundig seksuoloog

De titel ‘seksuoloog’ is niet beschermd, iedereen mag zich zo noemen. Het lidmaatschap van de NVVS is niet voldoende om zich seksuoloog te noemen. Alleen de titel ‘seksuoloog NVVS’ staat borg voor kwaliteit die toetsbaar is.

Thuisarts.nl is bedoeld voor iedereen die informatie zoekt over gezondheid en ziekte.

Artsen en andere mensen in de zorg gebruiken Thuisarts.nl bij hun uitleg aan u.
Zoek
hier op aandoening.

De Nederlandse Vereniging voor Bekkenfysiotherapie (NVFB) is dé beroepsvereniging van en voor bekkenfysiotherapeuten in Nederland. 

Patiënten-organisaties

Wij worden gesteund door: